Wpisy oznaczone ‘%’

Próbki (SAMPLES)

Temat próbek jest dość krótki i prosty (chociaż wyniki są czasem zaskakujące). Jeżeli nie wyspecyfikujemy w zapytaniu klauzuli ORDER BY , to dane są zwracane w kolejności w jakiej są składowane. Aby ze wskazanej tabeli w losowy sposób wybrać tylko część wierszy, można skorzystać z klauzuli SAMPLE. SELECT tow_nazwa FROM towary SAMPLE(20); powyższy sql wyświetli [...]

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!