Wpisy oznaczone ‘ORDER BY’

Próbki (SAMPLES)

Temat próbek jest dość krótki i prosty (chociaż wyniki są czasem zaskakujące). Jeżeli nie wyspecyfikujemy w zapytaniu klauzuli ORDER BY , to dane są zwracane w kolejności w jakiej są składowane. Aby ze wskazanej tabeli w losowy sposób wybrać tylko część wierszy, można skorzystać z klauzuli SAMPLE. SELECT tow_nazwa FROM towary SAMPLE(20); powyższy sql wyświetli [...]

Sortowania

Wiersze zwracane przez zapytanie (wyświetlane) nie są uporządkowane w żaden sposób, pojawiają się w nieokreślonej kolejności. Aby uporządkować ich kolejność należy zastosować na końcu zapytania klauzulę (polecenie) ORDER BY. Jeżeli nie potrzebujemy sortowania lepiej nie używać niepotrzebnie tej klauzuli – generuje ona dodatkowy nakład pracy dla naszej bazy danych a w przypadku wielu milionów rekordów, [...]

Subskrybuj kanał RSS Follow me on Twitter!